Lišta Možnosti

Pro zobrazení lišty Možnosti vyberte Zobrazit - Nástrojové lišty - Možnosti.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Zobrazit - Nástrojové lišty - Možnosti


Klepnutím vstoupíte do režimu otočení

Mění chování při klepnutí myši tak, že když klepnete na objekt a poté na něj klepnete ještě jednou, zobrazí se rotační úchyty. Přetažením úchytu můžete otáčet objekt v libovolném směru.

Ikona

Klepnutím vstoupíte do režimu otočení

Zobrazovat mřížku

Specifies whether to display the grid.

Ikonka

Zobrazovat mřížku

Zobrazit vodící čáry

Zobrazí nebo skryje vodící čáry, podle kterých můžete zarovnávat objekty na snímku. Chcete-li vodící čáru odstranit, přetáhněte ji myší pryč.

Ikonka

Zobrazit vodící čáry

Vodítka při posunování

Specifies whether to display guides when moving an object.

Icon

Vodítka při přesouvání

Zachytit na mřížku

Určuje, zda se mají rámce, objekty kresby a ovládací prvky přesouvat jen mezi body mřížky. Chcete-li změnit stav mřížky jen pro aktuální akci, podržte při přetažení objektu klávesu .

Ikonka

Zachytit na mřížku

Zachytit na vodící čáry

Po uvolnění tlačítka myši se okraj přetahovaného objektu přichytí k nejbližší vodící čáře.

Ikonka

Přichytit k vodícím čarám

Zachytit na okraje stránky

Okraj grafického objektu se přichytí k nejbližšímu okraji stránky.

Ikonka

Zachytit na okraje stránky

Zachytit na ohraničení objektu

Okraj grafického objektu se zarovná k okraji nejbližšího grafického objektu.

Ikonka

Zachytit na ohraničení objektu

Zachytit na body objektu

Okraj grafického objektu se zarovná k bodům nejbližšího grafického objektu.

Ikonka

Zachytit na body objektu

Povolit rychlou editaci

Je-li zapnuto, můžete text upravovat ihned po klepnutí na objekt, jinak je nutné pro úpravu textu poklepat.

Ikonka

Povolit rychlou editaci

Vybrat pouze textovou oblast

Specifies whether to select a text frame by clicking the text.

Ikonka

Vybrat pouze textovou oblast

Poklepáním přidáte text

Mění chování při poklepání myši tak, že když poklepete na objekt, můžete přidat nebo upravit text.

Ikonka

Poklepáním přidáte text

Upravit objekt s atributy

Pokud je tato ikona na liště Možnosti aktivní, objekty se při kreslení či přetažení zobrazují spolu s atributy (s 50% průhledností). Pokud tato ikona není aktivní, zobrazují se při kreslení jen obrysy a všechny atributy se zobrazují až po uvolnění tlačítka myši.

Icon

Upravit objekt s atributy

Opustit všechny skupiny

Opustí všechny skupiny a vrátí se do normálního zobrazení.

Ikonka

Opustit všechny skupiny