Zobrazení prezentace

Prezentaci můžete spustit několika způsoby. Když je prezentace spuštěna, můžete ji ovládat stiskem kláves nebo klepnutím myši.

Standardně se prezentace spouští od prvního snímku. A poté se postupně propracujete až k poslednímu snímku. Toto chování můžete změnit.

Spuštění prezentace

Ikona tipu

Pokud chcete pokaždé spouštět prezentaci od aktuálního snímku, zvolte - LibreOffice Impress - Obecné a klepněte na Vždy s aktuální stránkou.


Ikona tipu

Stisknutím Esc prezentaci ukončíte před koncem.


Prezentaci můžete ovládat pomocí dalších klávesových zkratek. Klepnutí pravým tlačítkem otevře místní nabídku s užitečnými příkazy.

Zobrazení automatické prezentace (kioskový režim)

Pokud chcete automaticky měnit snímky, musíte každému snímku přiřadit přechod.

  1. Otevře na postranní liště kartu Přechod mezi snímky.

  2. V oblasti Další snímek klepněte na Automaticky po a určete čas.

  3. Klepněte na Použít na všechny snímky.

Ikona tipu

Každému snímku můžete přiřadit jiný čas. Pro správné načasování se vám může hodit funkce vyzkoušení časování.


Pokud má prezentace po zobrazení všech snímků přejít na první, musíte prezentaci nastavit automatické opakování.

  1. Zvolte Prezentace - Nastavení prezentace.

  2. V části Typ klepněte na Automaticky a zvolte dobu přestávky mezi prezentacemi.

Spuštění prezentace ze souboru

LibreOffice můžete spustit z příkazové řádky s parametrem -show jménem souboru Impress. Např. pokud chcete spustit soubor filename.odp z příkazové řádky, zadejte příkaz:

soffice -show filename.odp

Příklad počítá s tím, že program soffice je v cestě programů systému a filename.odp se nachází v aktuálním adresáři.