O vrstvách

Vrstvy jsou viditelné v LibreOffice Draw, nikoliv v LibreOffice Impress. Vrstvy umožňují na stránce seskupovat související elementy. Uvažujte o vrstvách jako o jednotlivých pracovních plochách, které Je možné skrýt nebo zamknout.

Vrstvy neurčují pořadí vrstvení objektů na vašem snímku. Jen vrstva Ovládací prvky je vždy nad ostatními vrstvami.

Pořadí objektů (ve smyslu více navrchu, více vespod) je určeno tím, v jakém pořadí objekty přidáváte. Pořadí můžete změnit příkazem Změnit - Uspořádat.

Oblasti vrstvy, kde nejsou objekty, jsou průhledné.

LibreOffice Draw poskytuje tři výchozí vrstvy:

Tyto vrstvy není možné odstranit nebo přejmenovat. Vlastní vrstvy můžete přidat příkazem Vložit - Vrstva.

Vrstva Formát je implicitní pracovní plocha. Vrstvy typu Formát určují pozici titulku, textu a zástupných objektů na stránce.

Vrstva Ovládací prvky může být použita pro tlačítka, kterým byla přiřazena akce, ale která nemají být vytištěna. Nastavte vlastnost vrstvy na hodnotu netisknutelná. Objekty ve vrstvě Ovládací prvky jsou vždy před objekty v ostatnívh vrstvách.

Vrstva Kótovací čáry je vrstva, kde kreslíte například kótovací čáry. Přepínáním vrstvy do stavu viditelná nebo skrytá můžete tyto čáry snadno zobrazit nebo skrýt.

Ikona tipu

Abyste ochránil její obsah, je možné vrstvu zamknout nebo ji i s obsahem skrýt. Když přidáte novou vrstvu na stránku, vrstva bude přidána na všechny stránky dokumentu. Nicméně pokud přidáte objekt na danou vrstvu, bude přidán pouze na aktuální stránku. Chcete-li, aby se objekt objevil na všech stránkách, přidejte jej do předlohy stránky (Zobrazit - Předloha).