Práce s vrstvami

Kresby v LibreOffice Draw podporují vrstvy.

Výběr vrstvy

Pro vybrání vrstvy klepněte na kartu s názvem vrstvy v dolní části pracovní plochy.

Ikona tipu

Chcete-li upravit vlastnosti vrstvy, poklepejte na její kartu.


Skrytí vrstev

 1. Vyberte vrstvu a potom zvolte Formát - Vrstva.

 2. V oblasti Vlastnosti zrušte zaškrtnutí pole Viditelná.

 3. Klepněte na OK.

Na kartě s názvem vrstvy se barva textu změní na modrou.

Ikona tipu

Vrstvu můžete zviditelnit nebo skrýt tím, že klepnete na její kartu a zároveň podržíte klávesu Shift.


Zobrazení skrytých vrstev

 1. Vyberte skrytou vrstvu a potom zvolte Formát - Vrstva.

 2. V oblasti Vlastnosti zaškrtněte pole Viditelná.

 3. Klepněte na OK.

Uzamčení vrstev

 1. Vyberte vrstvu a potom zvolte Formát - Vrstva.

 2. V oblasti Vlastnosti zaškrtněte pole Uzamčená.

 3. Klepněte na OK.

Nemůžete editovat objekty v uzamčené vrstvě.

Odemykání vrstev

 1. Vyberte zamčenou vrstvu a zvolte Formát - Vrstva.

 2. V oblasti Vlastnosti zrušte zaškrtnutí pole Uzamčená.

 3. Klepněte na OK.

O vrstvách

Vkládání vrstev

Přesouvání objektů na jinou vrstvu