Vkládání vrstev

Kresby v LibreOffice Draw podporují vrstvy.

  1. Klepněte pravým tlačítkem na kartu vrstvy v dolní části.

  2. Zvolte Vložit vrstvu.

  3. Napište jméno vrstvy v políčku Jméno .

  4. V oblasti Vlastnosti nastavte volby pro vrstvu.

  5. Klepněte na OK. Nová vrstva se automaticky aktivuje.

Pro změnu vlastností vrstvy klepněte na kartu vrstvy a potom vyberte Formát - Vrstva.

Ikona poznámky

Není možné změnit jméno, nebo odstranit předdefinovanou vrstvu LibreOffice Draw.


O vrstvách

Přesouvání objektů na jinou vrstvu

Práce s vrstvami