Přesouvání objektů na jinou vrstvu

Kresby v LibreOffice Draw podporují vrstvy.

  1. Klepněte na objekt a držte, dokud okraje nezačnou blikat.

  2. Přetáhněte objekt na kartu se jménem vrstvy, do které si jej přejete přesunout.

  3. Uvolněte objekt.

O vrstvách

Vkládání vrstev

Práce s vrstvami