Změna výplně pozadí snímku

Je možné změnit barvu výplně nebo pozadí vybraného snímku nebo všech snímků v dokumentu. Pozadí snímku je možné vyplnit šrafováním, barevným přechodem, nebo rastrovým obrázkem.

Pokud si přejete změnit barvu výplně pozadí pro všechny snímky, zvolte Zobrazit - Předloha snímku. Chcete-li změnit pozadí pouze u jednoho snímku, zvolte Zobrazit - Normální.

Pro použití barvy, přechodu nebo šrafování pro výplň pozadí snímku

 1. Zvolte Snímek - Vlastnosti a poté klepněte na kartu Pozadí.

 2. V poli Výplň proveďte následující:

  Zvolte Barva a poté klepněte na barvu v seznamu.

  Zvolte Přechody a poté klepnutím vyberte typ přechodu v seznamu.

  Vyberte Šrafování a poté klepnutím vyberte typ šrafování v seznamu.

 3. Klepněte na OK.

Pro použití obrázku jako pozadí snímku

Obrázek na pozadí může být zobrazen buď tak, že se přizpůsobí velikosti snímku nebo jako dlaždice.

 1. Zvolte Snímek - Vlastnosti a poté klepněte na kartu Pozadí.

 2. V oblasti Výplň vyberte Rastr a poté klepněte na obrázek v seznamu.

  Ikona poznámky

  Pokud si přejete použít vlastní obrázek pro pozadí snímku, zavřete dialogové okno Nastavení stránky a poté vyberte Formát - Oblast. Klepněte na kartu Rastry a poté na Importovat. Najděte obrázek, který chcete vložit a klepněte na Otevřít. Při návratu na kartu Pozadí se vložený obrázek zobrazí v seznamu Rastr.


 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  Pro zobrazení celého obrázku jako pozadí zrušte zaškrtnutí pole Dlaždice v oblasti Umístění a poté vyberte Automatická úprava šířky a výšky.

  K zobrazení obrázku jako dlaždic vyberte Dlaždice, a nastavte volby Velikost, Umístění, a Odchylka pro obrázek.

 4. Klepněte na OK.

Tyto úpravy jsou platné pouze pro aktuální dokument.

Chcete-li uložit novou předlohu snímku jako šablonu

 1. Volbou Zobrazit - Předloha snímku se přepnete na předlohu snímku.

 2. Chcete-li změnit pozadí snímku nebo zvolit jiné příkazy formátování, zvolte Snímek - Vlastnosti. Zde přidané objekty budou viditelné na všech snímcích, které využívají tuto předlohu.

 3. Zvolte Zobrazit - Normální pro zavření předlohy snímku.

 4. Volbou Soubor - Šablony - Uložit jako šablonu dokument uložíte jako šablonu.

 5. Zadejte název šablony. Neměňte kategorii z "Moje šablony". Klepněte na OK.

Nyní můžete pomocí okna Šablony otevřít novou prezentaci, která bude na nové šabloně založena.