Zachytit na ohraničení objektu

Okraj grafického objektu se zarovná k okraji nejbližšího grafického objektu.

Kurzor nebo obrysová čára grafického objektu musí být v dosahu zachycení.

Ikonka

Zachytit na ohraničení objektu