Zachytit na okraje stránky

Okraj grafického objektu se přichytí k nejbližšímu okraji stránky.

Kurzor nebo obrysová čára grafického objektu musí být v dosahu zachycení.

Ikonka

Zachytit na okraje stránky