Přichytit k vodicím čarám

Po uvolnění tlačítka myši se okraj přetahovaného objektu přichytí k nejbližší vodící čáře.

Ikonka

Přichytit k vodícím čarám