Spojnice

Icon

Spojnice

Otevře nástrojovou lištu Spojnice, kde můžete přidávat spojnice k objektům na aktuálním snímku. Spojnice je čára, která spojuje objekty a zůstává s nimi spojena i při přesunu objektu. Pokud zkopírujete objekt se spojnicí, zkopíruje se také spojnice.

Existují čtyři druhy spojnic:

  1. Standardní (ohýbá se v úhlu 90 stupňů)

  2. Čárová (dvě ohnutí)

  3. Přímá

  4. Zakřivená

Když klepnete na spojnici a přesunete ukazatel myši na vyplněný objekt nebo okraj nevyplněného objektu, zobrazí se spojovací bod. Spojovací bod je pevný bod, ke kterému můžete připojit spojnici. Pokud chcete, můžete objektu přidat vlastní spojovací bod, záchytný bod.

Chcete-li nakreslit spojnici, klepněte na objekt, přetáhněte bod spojení na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši. Také můžete bod přetáhnout na prázdné místo dokumentu a klepnout. Nepřipojený konec spojnice, zůstává na místě, dokud jej nepřetáhnete na jiné místo. K odpojení spojnice přetáhněte některý konec spojnice na jiné místo.

Spojnice

Nakreslí spojnici s jedním či více ohyby pod úhlem 90 stupňů. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši.

Icon

Spojnice

Spojnice začíná šipkou

Nakreslí spojnici s jedním či více ohyby pod úhlem 90 stupňů a šipkou v počátečním bodě. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši.

Icon

Spojnice začíná šipkou

Spojnice končí šipkou

Nakreslí spojnici s jedním či více ohyby pod úhlem 90 stupňů a šipkou v koncovém bodě. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši.

Icon

Spojnice končí šipkou

Spojnice se šipkami

Nakreslí spojnici s jedním či více ohyby pod úhlem 90 stupňů a šipkami na obou koncích. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši.

Icon

Spojnice se šipkami

Spojnice začíná kružnicí

Nakreslí spojnici s jedním či více ohyby pod úhlem 90 stupňů a kružnicí v počátečním bodě. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši.

Icon

Spojnice začíná kružnicí

Spojnice končí kružnicí

Nakreslí spojnici s jedním či více ohyby pod úhlem 90 stupňů a kružnicí v koncovém bodě. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši.

Icon

Spojnice končí kružnicí

Spojnice s kružnicemi

Nakreslí spojnici s jedním či více ohyby pod úhlem 90 stupňů a kružnicemi na obou koncích. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši.

Icon

Spojnice s kružnicemi

Čárová spojnice

Nakreslí spojnici, která se ohýbá poblíž bodu spojení. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši. Chcete-li upravit délku čáry mezi ohybem a bodem spojení, klepněte na spojnici a přetáhněte bod ohybu.

Icon

Čárová spojnice

Čárová spojnice začíná šipkou

Nakreslí spojnici, která se ohýbá poblíž bodu spojení a začíná šipkou. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši. Chcete-li upravit délku čáry mezi ohybem a bodem spojení, klepněte na spojnici a přetáhněte bod ohybu.

Icon

Čárová spojnice začíná šipkou

Čárová spojnice končí šipkou

Nakreslí spojnici, která se ohýbá poblíž bodu spojení a končí šipkou. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši. Chcete-li upravit délku čáry mezi ohybem a bodem spojení, klepněte na spojnici a přetáhněte bod ohybu.

Icon

Čárová spojnice končí šipkou

Čárová spojnice šipky

Nakreslí spojnici, která se ohýbá poblíž bodu spojení a má šipku na obou koncích. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši. Chcete-li upravit délku čáry mezi ohybem a bodem spojení, klepněte na spojnici a přetáhněte bod ohybu.

Icon

Čárová spojnice šipky

Čárová spojnice začíná kružnicí

Nakreslí spojnici, která se ohýbá poblíž bodu spojení a začíná kružnicí. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši. Chcete-li upravit délku čáry mezi ohybem a bodem spojení, klepněte na spojnici a přetáhněte bod ohybu.

Icon

Čárová spojnice začíná kružnicí

Čárová spojnice končí kružnicí

Nakreslí spojnici, která se ohýbá poblíž bodu spojení a končí kružnicí. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši. Chcete-li upravit délku čáry mezi ohybem a bodem spojení, klepněte na spojnici a přetáhněte bod ohybu.

Icon

Čárová spojnice končí kružnicí

Čárová spojnice s kružnicí

Nakreslí spojnici, která se ohýbá poblíž bodu spojení a má kružnice na obou koncích. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši. Chcete-li upravit délku čáry mezi ohybem a bodem spojení, klepněte na spojnici a přetáhněte bod ohybu.

Icon

Čárová spojnice s kružnicí

Přímá spojnice

Nakreslí přímou spojnici. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši.

Icon

Přímá spojnice

Přímá spojnice začíná šipkou

Nakreslí přímou spojnici s šipkou na začátku. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši.

Icon

Přímá spojnice začíná šipkou

Přímá spojnice končí šipkou

Nakreslí přímou spojnici s šipkou na konci. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši.

Icon

Přímá spojnice končí šipkou

Přímá spojnice se šipkou

Nakreslí přímou spojnici s šipkami na obou koncích. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši.

Icon

Přímá spojnice se šipkou

Přímá spojnice začíná kružnicí

Nakreslí přímou spojnici s kružnicí na začátku. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši.

Icon

Přímá spojnice začíná kružnicí

Přímá spojnice končí kružnicí

Nakreslí přímou spojnici s kružnicí na konci. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši.

Icon

Přímá spojnice končí kružnicí

Přímá spojnice s kružnicí

Nakreslí přímou spojnici s kružnicemi na obou koncích. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši.

Icon

Přímá spojnice s kružnicí

Zakřivená spojnice

Nakreslí zakřivenou spojnici. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši.

Icon

Zakřivená spojnice

Zakřivená spojnice začíná šipkou

Nakreslí zakřivenou spojnici s šipkou na začátku. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši.

Icon

Zakřivená spojnice začíná šipkou

Zakřivená spojnice končí šipkou

Nakreslí zakřivenou spojnici s šipkou na konci. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši.

Icon

Zakřivená spojnice končí šipkou

Zakřivená spojnice se šipkou

Nakreslí zakřivenou spojnici s šipkami na obou koncích. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši.

Icon

Zakřivená spojnice se šipkou

Zakřivená spojnice začíná kružnicí

Nakreslí zakřivenou spojnici s kružnicí na začátku. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši.

Icon

Zakřivená spojnice začíná kružnicí

Zakřivená spojnice končí kružnicí

Nakreslí zakřivenou spojnici s kružnicí na konci. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši.

Icon

Zakřivená spojnice končí kružnicí

Zakřivená spojnice s kružnicí

Nakreslí zakřivenou spojnici s kružnicemi na obou koncích. Klepněte na bod spojení objektu, přetáhněte jej na jiný objekt a uvolněte tlačítko myši.

Icon

Zakřivená spojnice s kružnicí