Definovat vlastní prezentaci

Vytvoří vlastní prezentaci.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Prezentace - Vlastní prezentace a poté klepněte na Nová.


Vytvoření vlastní prezentace

Vyberte snímek a poté klepněte na >> nebo << pro přidání nebo odstranění snímku ze seznamu.

Přidá existující snímek na poslední místo seznamu Vybrané snímky. Aby toto tlačítko bylo dostupné, musíte snímek vybrat ze seznamu Existující snímky.

Odstraní snímek ze seznamu Vybrané snímky. Aby toto tlačítko bylo dostupné, musíte snímek vybrat ze seznamu Vybrané snímky.

Název

Zobrazí jméno vlastní prezentace. Pokud chcete, můžete zadat nové jméno.

Existující snímky

Zobrazí všechny snímky v jejich pořadí v aktuálním dokumentu.

Vybrané snímky

Zobrazí seznam všech snímků ve vlastní prezentaci. Pokud chcete, můžete změnit jejich pořadí v seznamu přetažením nahoru a dolů.