Vlastní prezentace

Určí snímky vlastní prezentace z aktuální prezentace. Poté můžete snímky vybrat tak, aby jste dosáhli potřebného zájmu při prezentaci. Můžete vytvořit tolik vlastních prezentací kolik chcete.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Prezentace - Vlastní prezentace


Vytvoření vlastní prezentace

Název prezentace

Zobrazí seznam všech dostupných vlastních prezentací.

Pro vytvoření vlastní prezentace klikněte na Nová.

Použít vlastní prezentaci

Spustí vlastní prezentaci po klepnutí na začátek. Jinak se spustí celá prezentace.

Pro spuštění vlastní prezentace:

  1. Klepněte na prezentaci v seznamu, a poté zvolte Použít vlastní prezentaci.

  2. Klepněte na Spustit.

Nová

Vytvoří vlastní prezentaci.

Upravit

Přidá, odstraní nebo změní uspořádání snímků, stejně tak změní jméno vybrané vlastní prezentace.

Odstranit

Bez nutnosti potvrzení odstraní vybraný prvek nebo prvky.

Kopírovat

Vytvoří kopii vybrané vlastní prezentace. Její jméno můžete změnit klepnutím na Upravit.

Spustit

Spustí prezentaci. Předtím se ujistěte, že je vybráno použít vlastní prezentaci pokud jste chtěli spustit vlastní prezentaci.

Zavřít

Zavře dialogové okno a uloží všechny změny.