Panel animace

Přiřadí efekty vybraným objektům.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Prezentace - Vlastní animace

Na nástrojové liště Kresba klepněte na

Ikonka

Vlastní animace


Seznam animací

Seznam animací, zobrazuje všechny animace aktuálního snímku.

Každý záznam v seznamu sestává z následujících dvou řádků:

Přidat

Přidá k objektu vybranému na snímku další efekt animace.

Odstranit

Vyjme vybrané efekty animace ze seznamu animací.

Změnit pořadí

Klepněte na jedno ze dvou tlačítek pro změnu pořadí nahoru či dolu v seznamu.

Kategorie

Vyberte kategorii efektu animace. K dispozici jsou následující kategorie:

Efekt

Vyberte efekt animace.

Spustit

Zobrazuje, kdy se má vybraný efekt animace spustit. K dispozici jsou následující možnosti spuštění:

Vlastnosti: směr, množství, barva, barva výplně, velikost, barva čáry, písmo, velikost písma, styl písma

Umožní nastavit další vlastnosti animace. Klepnutím na tlačítko Možnosti otevřete dialogové okno Možnosti efektu, kde je můžete vybrat a použít.

Délka trvání

Určuje rychlost vybraného efektu animace.

Prodleva

Animace bude spuštěna s touto časovou prodlevou.

Automatický náhled

Vyberte pro náhled nového nebo upraveného efektu snímku, poté co jste jej přiřadili.

Přehrát

Přehraje vybraný efekt animace v náhledu.