Přehodit

Obrátí pořadí všech vybraných objektů.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Změnit - Uspořádat - Přehodit (jen pro LibreOffice Draw)

Otevřete místní nabídku vybraného objektu a zvolte Uspořádat - Přehodit

Na liště Kresba otevřete nástrojovou lištu Uspořádat a klepněte na:

Ikonka

Přehodit


Tuto funkci můžete použít pouze tehdy, jsou-li zároveň vybrány alespoň dva grafické prvky.