Návrh snímku

Zobrazí dialog Návrh snímku, kde můžete vybrat vzhled aktuálního snímku. Všechny objekty z návrhu snímku se vloží za již existující objekty ve snímku.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Snímek - Předloha snímku


Návrh snímku

Zobrazí návrhy snímků, které lze použít. Vyberte návrh a pro jeho použití na aktuální snímek klepněte na OK.

Vyměnit stránku pozadí

Použije pozadí z vybraného návrhu snímku na všechny snímky v dokumentu.

Smazat nepoužitá pozadí

Odstraní nepoužité pozadí a návrhy snímků z dokumentu.

Načíst

Zobrazí dialog Načíst návrh snímku, kde můžete zvolit další návrhy snímků.