Prezentace

Běžné příkazy pro snímky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Zobrazit - Nástrojové lišty - Prezentace


Snímek

Rozvržení snímku

Otevře podnabídku s rozvrženími snímku.

Návrh snímku

Zobrazí dialog Návrh snímku, kde můžete vybrat vzhled aktuálního snímku. Všechny objekty z návrhu snímku se vloží za již existující objekty ve snímku.

Duplikovat snímek

Vloží kopii snímku za stávající snímek.

Rozšířit snímek

Vytvoří nový snímek z každého hlavního nadpisu osnovy (jedna úroveň pod titulem v hierarchii nadpisů) ve vybraném snímku. Vybraný nadpis se automaticky stane titulem nového snímku. Všechny nadpisy pod nejvyšší úrovní z originálního snímku jsou v novém snímku posunuty o jednu úroveň výš.

Prezentace

Spustí prezentaci.