Přechody mezi tvary...

Rovnoměrně rozmístí mezi dva vybrané objekty kresby další tvary.

LibreOffice vykreslí sérii přechodových tvarů mezi dvěma objekty, které jste předtím vybrali, výsledkem je pak seskupení tvarů.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Úpravy - Přechod tvarů (pouze v LibreOffice Draw)


Nastavení

Nastaví možnosti přechodu tvarů.

Přírůstky

Určuje kolik tvarů se má vytvořit mezi zadanými objekty.

Atributy přechodu tvarů

Aplikuje přechod mezi tvary na jejich vlastnosti, tj. výplně a čáry. Například, mají-li oba objekty rozdílnou barvu, vytvoří se mezi nimi barevný přechod.

Stejný směr

Provede plynulý přechod mezi vybranými tvary.