Pokročilé

Určuje možnosti pro aplikace Javy v LibreOffice včetně toho, jaké běhové prostředí (Java Runtime Environment, JRE) se bude používat. Upřesňuje také, zda se budou používat experimentální (nestabilní) vlastnosti jako záznam maker, a umožňuje přístup k expertnímu nastavení.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose - LibreOffice - Advanced.


Ikona upozornění

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Nastavení Java

Použít běhové prostředí jazyka Java (JRE)

Umožňuje spouštět aplikace Java v LibreOffice. Pokud se aplikace Java pokusí přistoupit k pevnému disku, bude zobrazeno upozornění.

Aktuálně nainstalované běhové prostředí jazyka Java (JRE):

Vyberte JRE, které chcete použít. Na některých systémech musíte chvíli vyčkat, než se seznam naplní. Na některých systémech musíte restartovat LibreOffice, aby se změny projevily. Pod seznamem se zobrazuje cesta k JRE.

Přidat

Přidá cestu ke kořenovému adresáři JRE na vašem počítači. Cesta se nastavuje v následujícím dialogu.

Parametry

Otevře dialog Spouštěcí parametry Java.

Cesta ke třídám

Otevře dialogové okno Cesta ke třídám.

Optional Features

Povolit experimentální funkce

Enables features that are not yet complete or may contain known bugs. The list of these features is different version by version, or even it can be empty.

Povolit záznam maker

Enables macro recording. The Tools - Macros - Record Macro menu item is available.

Expertní nastavení

Otevře dialogové okno Expertní nastavení s pokročilými nastaveními a konfigurací LibreOffice.