Možnosti pro zdroje dat

Obecná nastavení pro zdroje dat v LibreOffice.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose - LibreOffice Base.


Spojení

Určuje, jak se zpracovávají spojení se zdroji dat.

Databáze

Možnost přidat, upravit či odstranit položky v seznamu registrovaných databází. Pokud chcete databázi zobrazit v seznamu Zobrazit - Zdroje dat, musíte ji nejprve zaregistrovat v LibreOffice.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.