Jazyky

Určuje pro dokumenty výchozí jazyky a několik dalších nastavení národního prostředí.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose - Language Settings - Languages.


Ikona upozornění

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Jazyk

Uživatelské rozhraní

Vyberte jazyk uživatelského rozhraní, např. nabídek, dialogů, nápovědy. Musíte mít nainstalován alespoň jeden jazykový balíček navíc nebo vícejazyčnou verzi LibreOffice.

Položka "Výchozí" vybere jazyk použitý pro uživatelské rozhraní operačního systému. Není-li tento jazyk v instalaci LibreOffice dostupný, výchozím jazykem bude jazyk instalace LibreOffice.

Národní prostředí

Určuje národní prostředí. Tím ovlivníte formát čísel, měnu a měrné jednotky.

Položka "Výchozí" vybere národní prostředí, které je nastaveno v operačním systému.

Změna v tomto poli se uplatní okamžitě. Ovšem některé formáty, které byly ve výchozí podobě, se změní pouze po novém načtení dokumentu.

Desetinný oddělovač - Podle národního prostředí

Určuje, že se při stisknutí odpovídající klávesy na numerické klávesnici použije desetinný oddělovač, který je nastaven v systému.

Je-li toto pole zaškrtnuto, vloží se při stisknutí odpovídající klávesy na numerické klávesnici znak zobrazený za textem "Podle národního prostředí". Pokud není toto pole zaškrtnuto, použije se znak určený ovladačem klávesnice.

Výchozí měna

Určuje výchozí měnu, která se použije pro formát měny a pole měny. Pokud změníte národní prostředí, změní se automaticky výchozí měna.

Výchozí položka označuje formát měny, který je přiřazen vybranému národnímu prostředí.

Změna v poli Výchozí měna se projeví ve všech otevřených dokumentech a provede odpovídající změny v dialozích a ikonách, které ovlivňují formát měny v těchto dokumentech.

Masky pro rozpoznání data

Specifies the date acceptance patterns for the current locale. Calc spreadsheet and Writer table cell input needs to match locale dependent date acceptance patterns before it is recognized as a valid date. Default locale dependent date acceptance patterns are generated during build time, but it is possible to add more or modify them in this edit box.

Kromě zde uvedených masek platí pro každé národní prostředí maska Y-M-D podle normy ISO 8601, od LibreOffice 3.5 se také použije formát YYYY-MM-DD.

Syntax: Y means year, M means month, and D means day, regardless of localization.

Výchozí jazyky pro dokumenty

Určuje jazyky pro kontrolu pravopisu, dělení slov a slovník synonym.

Výběr jazyka dokumentu

Ikona upozornění

Kontrola pravopisu funguje pro vybraný jazyk pouze tehdy, je-li nainstalován příslušný jazykový modul.Je-li aktivní kontrola pravopisu pro daný jazyk, před názvem jazyka se zobrazuje symbol zaškrtnutí.


Západní

Určuje jazyk pro kontrolu pravopisu v západních abecedách.

Asijské

Určuje jazyk pro kontrolu pravopisu v asijských abecedách.

Komplexní rozvržení textu (CTL)

Určuje jazyk pro kontrolu pravopisu jazyků s komplexním rozvržením textu.

Pouze pro současný dokument

Určuje, že nastavení výchozích jazyků je platné pouze pro aktuální dokument.

Rozšířená podpora jazyků

Zobrazit prvky rozhraní pro východoasijská písma

Aktivuje podporu asijských jazyků. Poté můžete v LibreOffice upravit nastavení pro asijské jazyky.

Pokud chcete psát čínsky, japonsky či korejsky, můžete aktivovat podporu těchto jazyků.

Zobrazit prvky rozhraní pro obousměrné psaní

Aktivuje podporu komplexního rozvržení textu. Poté můžete v LibreOffice upravit nastavení pro komplexní rozvržení textu.

Jazyky používající komplexní rozvržení textu

Ignorovat vstupní jazyk systému

Značí, zda budou ignorovány změny vstupního jazyka systému nebo klávesnice. Jsou-li ignorovány, při psaní nového textu bude tento text odpovídat jazyku dokumentu nebo aktuálního odstavce, a ne aktuálnímu jazyku systému.

Ikona upozornění

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.