Vlastnosti VBA

Obecné nastavení pro načítání a ukládání dokumentů Microsoft Office s VBA (Visual Basic for Applications) kódem.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose - Load/Save - VBA Properties.


Microsoft Word 97/2000/XP

Nastavení pro dokumenty Microsoft Word.

Načíst kód Basic

Loads and saves the Basic code from a Microsoft document as a special LibreOffice Basic module with the document. The disabled Microsoft Basic code is visible in the LibreOffice Basic IDE between Sub and End Sub. You can edit the code. When saving the document in LibreOffice format, the Basic code is saved as well. When saving in another format, the Basic code from the LibreOffice Basic IDE is not saved.

Spustitelný kód

Kód VBA (Visual Basic for Applications) bude načten tak, že je připraven ke spuštění. Pokud není pole zaškrtnuto, kód VBA bude zakomentován, takže jej můžete prohlížet, ale nespouštět.

Ikona tipu

After loading the VBA code, LibreOffice inserts the statement Option VBASupport 1 in every Basic module to enable a limited support for VBA statements, functions and objects. See Option VBASupport Statement for more information.


Uložit původní kód Basic

Specifies that the original Microsoft Basic code contained in the document is held in a special internal memory for as long as the document remains loaded in LibreOffice. When saving the document in Microsoft format the Microsoft Basic is saved again with the code in an unchanged form.

Při uložení do jiného formátu než do některého z formátu Microsoft Office, zdrojový kód jazyka VBA nebude uložen. Pokud například dokument obsahuje zdrojový kód jazyka VBA a vy jej uložíte ve formátu LibreOffice, zobrazí se varování, že kód jazyka VBA uložen nebude.

Pole Uložit původní kód Basic má přednost před polem Načíst kód Basic. Pokud jsou zaškrtnuta obě pole a vy upravíte neaktivní kód jazyka Basic v LibreOffice Basic IDE, při uložení do některého z formátů Microsoft Office bude uložen původní kód jazyka Microsoft Basic. Zobrazí se informační zpráva.

Chcete-li odstranit případné makroviry v jazyce Microsoft Basic z dokumentů Microsoft Office, zrušte zaškrtnutí pole Uložit původní kód Basic a uložte dokument ve formátu Microsoft Office. Dokument bude uložen bez zdrojového kódu jazyka Microsoft Basic.

Microsoft Excel 97/2000/XP

Nastavení pro dokumenty Microsoft Excel.

Načíst kód Basic

Loads and saves the Basic code from a Microsoft document as a special LibreOffice Basic module with the document. The disabled Microsoft Basic code is visible in the LibreOffice Basic IDE between Sub and End Sub. You can edit the code. When saving the document in LibreOffice format, the Basic code is saved as well. When saving in another format, the Basic code from the LibreOffice Basic IDE is not saved.

Spustitelný kód

Kód VBA (Visual Basic for Applications) bude načten tak, že je připraven ke spuštění. Pokud není pole zaškrtnuto, kód VBA bude zakomentován, takže jej můžete prohlížet, ale nespouštět.

Ikona tipu

After loading the VBA code, LibreOffice inserts the statement Option VBASupport 1 in every Basic module to enable a limited support for VBA statements, functions and objects. See Option VBASupport Statement for more information.


Uložit původní kód Basic

Specifies that the original Microsoft Basic code contained in the document is held in a special internal memory for as long as the document remains loaded in LibreOffice. When saving the document in Microsoft format the Microsoft Basic is saved again with the code in an unchanged form.

Při uložení do jiného formátu než do některého z formátu Microsoft Office, zdrojový kód jazyka VBA nebude uložen. Pokud například dokument obsahuje zdrojový kód jazyka VBA a vy jej uložíte ve formátu LibreOffice, zobrazí se varování, že kód jazyka VBA uložen nebude.

Pole Uložit původní kód Basic má přednost před polem Načíst kód Basic. Pokud jsou zaškrtnuta obě pole a vy upravíte neaktivní kód jazyka Basic v LibreOffice Basic IDE, při uložení do některého z formátů Microsoft Office bude uložen původní kód jazyka Microsoft Basic. Zobrazí se informační zpráva.

Chcete-li odstranit případné makroviry v jazyce Microsoft Basic z dokumentů Microsoft Office, zrušte zaškrtnutí pole Uložit původní kód Basic a uložte dokument ve formátu Microsoft Office. Dokument bude uložen bez zdrojového kódu jazyka Microsoft Basic.

Microsoft PowerPoint 97/2000/XP

Nastavení dokumentů Microsoft PowerPoint.

Načíst kód Basic

Loads and saves the Basic code from a Microsoft document as a special LibreOffice Basic module with the document. The disabled Microsoft Basic code is visible in the LibreOffice Basic IDE between Sub and End Sub. You can edit the code. When saving the document in LibreOffice format, the Basic code is saved as well. When saving in another format, the Basic code from the LibreOffice Basic IDE is not saved.

Uložit původní kód Basic

Specifies that the original Microsoft Basic code contained in the document is held in a special internal memory for as long as the document remains loaded in LibreOffice. When saving the document in Microsoft format the Microsoft Basic is saved again with the code in an unchanged form.

Při uložení do jiného formátu než do některého z formátu Microsoft Office, zdrojový kód jazyka VBA nebude uložen. Pokud například dokument obsahuje zdrojový kód jazyka VBA a vy jej uložíte ve formátu LibreOffice, zobrazí se varování, že kód jazyka VBA uložen nebude.

Pole Uložit původní kód Basic má přednost před polem Načíst kód Basic. Pokud jsou zaškrtnuta obě pole a vy upravíte neaktivní kód jazyka Basic v LibreOffice Basic IDE, při uložení do některého z formátů Microsoft Office bude uložen původní kód jazyka Microsoft Basic. Zobrazí se informační zpráva.

Chcete-li odstranit případné makroviry v jazyce Microsoft Basic z dokumentů Microsoft Office, zrušte zaškrtnutí pole Uložit původní kód Basic a uložte dokument ve formátu Microsoft Office. Dokument bude uložen bez zdrojového kódu jazyka Microsoft Basic.