Možnosti pro graf

Určuje obecná nastavení pro grafy.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose - Charts.


Výchozí barvy

Přiřazení barev k datovým řadám. Nastavení bude použito pro všechny nově vytvořené grafy.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.