Možnosti LibreOffice Math

Určuje formát a možnosti tisku pro všechny nové dokumenty vzorců. Tyto možnosti platí, pokud vzorec tisknete přímo z LibreOffice Math. Dialogové okno je také možné vyvolat klepnutím na tlačítko Možnosti v okně Tisk. Nastavení zadaná v dialogovém okně budou uložena trvale, kdežto nastavení zadaná v okně Tisk jsou platná jen pro aktuální dokument.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Open a Math document, choose - LibreOffice Math.


Možnosti

Určuje nastavení vzorců, které je platné pro všechny dokumenty.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.