Možnosti LibreOffice Draw

Globální nastavení pro dokumenty kresby. Mimo jiné můžete určit zobrazovaný obsah, použité měřítko, zarovnání k mřížce a obsah, který se má tisknout.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Open a drawing document, choose - LibreOffice Draw.


Obecné

Určuje obecné nastavení pro prezentace nebo kresby.

Zobrazení

Nastaví alternativní režimy zobrazení. Při výběru alternativního zobrazení můžete urychlit zobrazení na obrazovce během úprav prezentace.

Mřížka

Nastavení mřížky při vytváření a přesunu objektů.

Tisk

Nastavení tisku pro prezentace a kresby.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.