Obecné

Určuje obecné nastavení pro prezentace nebo kresby.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Open a presentation document, choose - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - General.


Textové objekty

Povolit rychlou editaci

Je-li zapnuto, můžete text upravovat ihned po klepnutí na objekt, jinak je nutné pro úpravu textu poklepat.

Lze vybrat pouze textovou oblast

Specifies whether to select a text frame by clicking the text.

Klepnutím do oblasti textového rámce, která není vyplněna textem, je možné vybrat objekt za textovým rámcem.

Nový dokument (pouze v prezentacích)

Start with Template Selection

Specifies whether to activate the Select a Template window when opening a presentation with File - New - Presentation.

Nastavení

Použít mezipaměť v pozadí

Specifies whether to use the cache for displaying objects on the master slide. This speeds up the display. Unmark the Use background cache option if you want to display changing contents on the master slide.

Kopírovat při přesunu

Je-li povoleno, při přesunu objektu se automaticky vytvoří kopie, pokud podržíte klávesu . Totéž platí pro otáčení a změnu velikosti objektu. Původní objekt zůstane zachován v původním místě a velikosti.

Vždy přesunutelné objekty

Určuje, že chcete přesouvat objekt, i když je aktivní nástroj Otočit. Pokud není toto pole zaškrtnuto, lze nástroj Otočit použít jen k otočení objektu.

Nedeformovat objekty na křivce (jen v kresbách)

I při deformaci objektu udržuje relativní vzájemné zarovnání Bézierových bodů a 2D objektů kresby.

Měrná jednotka

Určuje měrnou jednotku pro prezentace.

Kroky tabulátoru

Nastaví vzdáleností mezi kroky tabulátoru.

Prezentace (pouze v prezentacích)

Povolit dálkové ovládání

Určuje, že po dobu spuštění programu Impress chcete povolit dálkové ovládání pomocí Bluetooth. Dálkové ovládání zakážete tím, že zrušíte zaškrtnutí u volby Povolit dálkové ovládání.

Enable Presenter Console

Specifies that you want to enable the Presenter Console during slideshows.

Měřítko (pouze v kresbách)

Měřítko kresby

Určuje měřítko kresby na pravítkách.

Kompatibilita (nastavení specifická pro dokument)

Nastavení v této části je platné pouze pro aktuální dokument.

K formátování dokumentu použít metriku tiskárny

Specifies that printer metrics are applied for printing and also for formatting the display on the screen. If this box is not checked, a printer independent layout will be used for screen display and printing.

Ikona poznámky

Pokud tuto volbu nastavíte pro aktuálně otevřený dokument a poté jej uložíte např. ve starším binárním formátu, tato volba se neuloží. Pokud tento soubor uložený ve starším formátu později otevřete, tato volba bude zaškrtnuta.


Add spacing between paragraphs and tables

Určuje, že LibreOffice Impress počítá vzdálenosti mezi odstavci stejně jako Microsoft PowerPoint.

Microsoft PowerPoint vypočítává vzdálenost mezi odstavci jako součet vzdálenosti pod odstavcem a vzdálenosti nad následujícím odstavcem. LibreOffice Impress používá pouze větší ze vzdáleností.