Mřížka

Nastavení mřížky při vytváření a přesunu objektů.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Open a presentation document, choose - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Grid.


Mřížka

Určuje nastavení pro mřížku na stránkách dokumentů. Tato mřížka pomáhá určit přesné umístění objektů. Také můžete použít "magnetickou" přichytávací mřížku.

If you have activated the snap grid but wish to move or create individual objects without constraining them, keep the Shift key pressed to deactivate this function for as long as needed.

Rozlišení

Vodorovné zarovnání

Určuje v dané měrné jednotce rozestupy mezi body mřížky na ose X.

Svislé

Určuje v dané měrné jednotce rozestupy mezi body mřížky na ose Y.

Podružné rozdělení

Vodorovné zarovnání

Určuje počet mezilehlých bodů mezi body mřížky na ose X.

Svislé

Určuje počet mezilehlých bodů mezi body mřížky na ose Y.

Synchronizovat osy

Určuje, zda se změny nastavení mřížky projeví v obou osách symetricky. Rozlišení a podružné rozdělení os X a Y zůstane stejné.

Přichytit

K vodítkům

Po uvolnění tlačítka myši se okraj přetahovaného objektu přichytí k nejbližší vodící čáře.

V prezentaci či kresbě můžete tuto funkci zapnout také pomocí ikony , která se nachází v liště Možnosti u prezentace nebo kresby.

K okrajům stránky

Okraj grafického objektu se přichytí k nejbližšímu okraji stránky.

Kurzor nebo obrysová čára grafického objektu musí být v dosahu zachycení.

V prezentaci či kresbě můžete tuto funkci zapnout také pomocí ikony na liště Možnosti.

K rámečku objektu

Okraj grafického objektu se zarovná k okraji nejbližšího grafického objektu.

Kurzor nebo obrysová čára grafického objektu musí být v dosahu zachycení.

V prezentaci či kresbě můžete tuto funkci zapnout také pomocí ikony na liště Možnosti.

K bodům objektu

Okraj grafického objektu se zarovná k bodům nejbližšího grafického objektu.

Kurzor nebo obrysová čára grafického objektu musí být v dosahu zachycení.

V prezentaci či kresbě můžete tuto funkci zapnout také pomocí ikony na liště Možnosti.

Oblast přichycení

Určuje oblast přichycení mezi ukazatelem myši a obrysem objektu. LibreOffice Impress přichytí objekt, je-li ukazatel myši blíže, než je vzdálenost určená v poli Oblast přichycení.

Constrain Objects

Při vytváření nebo přesunu objektů

Při vytváření nebo přesunu jsou grafické objekty omezeny na pohyb svisle, vodorovně nebo po úhlopříčce (45°). Toto nastavení můžete dočasně vypnout stiskem klávesy Shift.

Rozšířit hrany

Je-li toto pole zaškrtnuto a při uvolnění tlačítka myši podržíte klávesu Shift, bude vytvořen čtverec podle delší strany obdélníku. Totéž platí pro elipsu (vytvořen bude kruh podle většího průměru elipsy). Když není pole Rozšířit hrany zaškrtnuto, vytvořen bude čtverec nebo kruh podle kratší strany či průměru.

Při otáčení

Specifies that graphic objects can only be rotated within the rotation angle that you selected in the When rotating control. If you want to rotate an object outside the defined angle, press the Shift key when rotating. Release the key when the desired rotation angle is reached.

Redukce bodů

Určuje úhel pro redukci bodů. Při práci s mnohoúhelníky se může hodit snížit počet bodů pro úpravy.