Kopírovat seznam

Můžete zkopírovat označené buňky do seznamu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - Sort Lists - Copy button.


Seznam z

Vyberte si jednu z voleb Řádky nebo Sloupce. Buňky bez textu se při kopírování ignorují.

Řádky

Vyberte volbu Řádky, pokud chcete do seznamu zahrnout obsah označených řádků.

Sloupce

Vyberte volbu Sloupce, pokud chcete do seznamu zahrnout obsah označených sloupců.