Obecné

Určuje obecné nastavení pro textové dokumenty.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - General.


Aktualizace

Aktualizovat odkazy při načítání

Ikona upozornění

Settings for automatic links updates stored in documents are ignored for security reasons. Link updates are always bounded by LibreOffice Security settings in - LibreOffice – Security.


Vždy

Always updates links while loading a document, and only if the document is in a trusted file location or the global security level is Low (Not recommended).

Ikona upozornění

This setting is treated as On request unless either the global macro security level is set to Low in - LibreOffice - Security - Macro Security... - Security Level - Low (not recommended) or the document is located in a trusted place defined by - LibreOffice - Security - Macro Security... - Trusted Sources - Trusted File Locations.


Na vyžádání

Při načítání dokumentu se odkazy aktualizují pouze na požádání.

Nikdy

Při načítání dokumentu se odkazy neaktualizují.

Automaticky aktualizovat

Pole

Obsah polí se automaticky aktualizuje, kdykoliv se znovu načte obsah obrazovky. I když není toto pole zaškrtnuto, některá pole se aktualizují při splnění určité podmínky. V následující tabulce jsou shrnuta pole, která se aktualizují bez ohledu na zaškrtnutí tohoto pole.

Podmínka

Automaticky obnovovaná pole

Tisk dokumentu (také export do PDF)

Autor, Odesilatel, Kapitola, Datum, Čas, Odkazy, Naposledy vytištěno

Znovunačtení dokumentu

Autor, Odesilatel, Kapitola, Datum, Čas

Uložení dokumentu

Název souboru, Statistické údaje, Číslo dokumentu, Datum a čas úpravy, Změněno

Úprava řádky textu, ve které je pole

Autor, Odesilatel, Kapitola, Datum, Čas

Ruční změna proměnné

Podmíněný text, Skrytý text, Skrytý odstavec, Proměnné, DDE pole

Vypnutí "pevný obsah"

Autor, Odesilatel, všechna informační pole dokumentu

Změna čísla stránky

Stránka


Grafy

Určuje, zda se mají automaticky aktualizovat grafy. Když se změní hodnota v tabulce Writeru a kurzor opustí tuto buňku, v grafu se automaticky zobrazí nová hodnota.

Nastavení

Měrná jednotka

Určuje měrnou jednotku pro textové dokumenty.

Kroky tabulátoru

Určuje vzdálenosti mezi jednotlivými kroky tabulátoru. Zvolené vzdálenosti jsou zobrazeny na vodorovném pravítku.

Povolit znakovou jednotku

Je-li povoleno, budou měrnými jednotkami odsazení a rozestupů na kartě Formát - Odstavec - Odsazení a rozestupy znak (zn) a řádek.

Pro textovou mřížku použít čtvercový režim stránky

Je-li povoleno, textová mřížka bude vypadat jako čtvercová stránka. Čtvercová stránka je druh rozvržení stránky, který se používá pro výuku psaní článků v Číně a Japonsku.

Počet slov

Doplňující oddělovače

Určuje znaky, který budou při počítání slov považovány za oddělovače spolu s mezerami, tabulátory a konci řádku a odstavce.