Pomůcky pro formátování

Určuje zobrazení speciálních znaků a přímého kurzoru v textových a HTML dokumentech LibreOffice.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Formatting Aids.


Zobrazovat

Defines which formatting marks are visible on screen. Activate the Formatting Marks icon on the Standard bar. All characters that you have selected on the Formatting Aids tab page will be displayed.

Konec odstavce

Určuje, zda se má zobrazit znak konce odstavce. Konec odstavce obsahuje také informace o formátu odstavce.

Volitelná rozdělení

Specifies whether soft hyphens (called also as optional or discretionary hyphens) are displayed. These are hidden user-defined delimiters that you enter within a word by pressing Words with soft hyphens are only separated at the end of a line at the point where a soft hyphen has been inserted, irrespective of whether the automatic hyphenation is activated or deactivated.

Mezery

Určuje, zda se má každá mezera v textu zobrazovat jako tečka.

Nezlomitelné mezery

Specifies that non-breaking spaces are shown as gray boxes. Non-breaking spaces are not broken at the end of a line and are entered with the shortcut keys.

Tabulátory

Určuje, zda se mají tabulátory zobrazovat jako malé šipky.

Zalomení řádku

Zobrazí všechna zalomení řádku, která byla vložena klávesovou zkratkou Shift+Enter. Tato zalomení vytvoří nový řádek, ale nezačnou nový odstavec.

Skrytý text

Displays text that uses the character format "hidden", when View - Formatting Marks is enabled.

Pole: Skrytý text (neplatí pro dokumenty HTML)

Zobrazí text, který je skrytý pomocí polí Podmíněný text nebo Skrytý text.

Pole: Skryté odstavce (neplatí pro dokumenty HTML)

Určuje, zda se má zobrazit text, který byl vložen pomocí pole Skrytý odstavec. Tato volba má stejnou funkci jako příkaz nabídky dostupný v textových dokumentech.

Přímý kurzor (neplatí pro dokumenty HTML)

Určuje vlastnosti přímého kurzoru.

Přímý kurzor

Aktivuje přímý kurzor. Tuto funkci můžete aktivovat také kliknutím na ikonu Přepnout režim přímého kurzoru na liště Nástroje nebo v textovém dokumentu volbou příkazu Úpravy - Režim přímého kurzoru.

Vložit (neplatí pro dokumenty HTML)

Nastavení možností vkládání při použití přímého kurzoru. Pokud klepnete na místo v dokumentu, vytvoří se nový odstavec přímo na daném místě. Vlastnosti odstavce závisí na následujících volbách. Můžete si vybrat z následujících možností:

Zarovnání odstavce

Při použití přímého kurzoru nastaví zarovnání odstavce. V závislosti na tom, kam klepnete, se odstavec zarovná vlevo, na střed nebo vpravo. Před klepnutím zobrazuje kurzor myši (pomocí trojúhelníčku), jaké zarovnání bude nastaveno.

Levý okraj odstavce

Při použití přímého kurzoru se levé odsazení odstavce nastaví na místo, kam klepnete. Odstavec se zarovná vlevo.

Tabulátory

Při použití přímého kurzoru se k novému odstavci přidá potřebný počet tabulátorů, aby odstavec začínal na místě, kam klepnete.

Tabulátory a mezery

Při použití přímého kurzoru se k novému odstavci přidá potřebný počet tabulátorů a mezer, aby odstavec začínal na místě, kam klepnete.

Ikona poznámky

Všechny možnosti vkládání se vztahují pouze k aktuálnímu odstavci vytvořenému přímým kurzorem.


Chráněné oblasti - Povolit kurzor

Určuje, že můžete umístit kurzor do chráněné oblasti, ale nemůžete provádět změny.