Tabulky

Určuje vlastnosti tabulek v textových dokumentech.

Určuje výchozí nastavení pro sloupce a řádky tabulek. Také určuje standardní hodnoty pro přesun a vkládání sloupců a řádků. Další informace zjistíte .

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Table.


Výchozí

Určuje výchozí nastavení pro nově vytvořené textové tabulky v textových dokumentech.

Záhlaví

Určuje, že první řádek tabulky bude formátován pomocí stylu odstavce "Záhlaví tabulky".

Opakovat na každé stránce

Určuje, zda se má záhlaví tabulky opakovat na každé nové stránce.

Nedělit (nevztahuje se na dokument HTML)

Specifies that tables are not split by any type of text flow break. You can also find this option in menu Table - Properties - Text Flow.

Ohraničení

Určuje, že tabulky mají implicitně mít ohraničení.

Vstup v tabulkách

Rozpoznání čísel

Specifies that numbers in a text table are recognized and formatted as numbers. Table cells in LibreOffice Writer can recognize a number when it is represented in one of the number formats available in categories of Numbers, Percent, Currency, Date, Time, Scientific, Fraction and Boolean.

The recognized number is displayed with default number format for table cells, and sets the cell format to the recognized category. For example, if a number is recognized as Date, the cell format category is set to Date. You can set a specific number format for the cell, for example, a date entered as 8/3/2018 displays as Thursday March 8, 2018 when the cell number format is set to "Friday, December 31, 1999" in the Number Format dialog.

Ikona poznámky

Recognized Date and Time numbers are converted to internal date and time serial values. Percent numbers are converted internally to their numeric values. Boolean values are converted internally to 0 or 1.


When an input cannot be recognized as a number, the number category changes to Text and the input is not changed.

Pokud není pole Rozpoznání čísel zaškrtnuto, čísla se ukládají v textovém formátu a automaticky se zarovnávají vlevo.

Rozpoznání formátu čísla

Pokud není pole Rozpoznání formátu čísla zaškrtnuto, přijme se jen číslo zadané ve formátu nastaveném ve vlastnostech buňky. Data zadaná v jiném formátu se rozpoznají jako Text.

For example, if a cell contains a date value and has its cell format as date, a new input of a percent value in the cell set the cell format to Text and the percent input number is not recognized.

When Number format recognition is marked, input numbers sets the cell format to the recognized number category.

Zarovnání

Určuje, že se čísla zarovnávají vpravo a dolů. Pokud toto pole není zaškrtnuto, čísla se zarovnávají nahoru a vlevo.

Ikona poznámky

Pole Zarovnání neovlivňuje přímé formátování. Pokud přímo zarovnáte obsah buňky na střed, zůstane zarovnán na střed bez ohledu na to, zda zadáte čísla nebo text.


Obsluha klávesnice

Přesunout buňky

Určuje výchozí nastavení pro přesun řádků a sloupců pomocí klávesnice.

Řádek

Určuje hodnotu použitou při přesunu řádku.

Sloupec

Určuje hodnotu použitou při přesunu sloupce.

Vložit buňku

Určuje výchozí nastavení pro vkládání řádků a sloupců pomocí klávesnice.

Řádek

Určuje výchozí hodnotu pro vkládání řádků.

Sloupec

Určuje výchozí hodnotu pro vkládání sloupců.

Chování řádků/sloupců

Určuje relativní vztahy jednotlivých řádků a sloupců mezi sebou a také vzhledem k celé tabulce.

Neměnné

Určuje, že změny řádku či sloupce ovlivní pouze odpovídající sousední oblast.

Neměnné, proporcionální

Určuje, že změny řádku či sloupce mají vliv na celou tabulku.

Proměnné

Určuje, že změny řádku či sloupce ovlivňují velikost tabulky.