ZobrazenĂ­

Určuje výchozí nastavení pro zobrazení objektů v textových dokumentech a také výchozí nastavení pro prvky okna.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - View.


VodĂ­tka

UrÄŤuje nastavenĂ­ pro zobrazenĂ­ hranic a vodĂ­tek.

Vodítka při přesouvání

Zobrazuje vodítka kolem rámců při přesunu rámců. Pokud chcete zobrazovat přesnou pozici objektu, zvolte Zobrazovat vodítka při přesunu.

Zobrazit

UrÄŤuje, zda se zobrazujĂ­ pravĂ­tka a posuvnĂ­ky.

Vodorovné pravítko

Zobrazuje vodorovné pravítko. V seznamu vyberte požadované měrné jednotky.

Svislé pravítko

Zobrazuje svislé pravítko. V seznamu vyberte požadované měrné jednotky.

Zarovnané vpravo

Tyto příkazy jsou přístupné pouze tehdy, je-li povolena podpora pro asijské jazyky v - Jazyková nastavení - Jazyky.

Zarovná svislé pravítko k pravému okraji.

Jemné posouvání

Aktivuje funkci jemného posuvu stránky. Rychlost posuvu závisí na rozlišení a barevné hloubce.

ZobrazenĂ­

Určuje, které prvky dokumentu budou zobrazeny.

Images and objects

Specifies whether to display images and objects on the screen. If these elements are hidden, you will see empty frames as placeholders.

Zobrazení obrázků můžete ovládat také pomocí ikony Obrázky a grafy. Je-li otevřen textový dokument, tato ikona je zobrazena na liště Nástroje.

Ikona poznámky

If the Images and objects option is not selected, no graphics will be loaded from the Internet. Graphics within a table and without an indication of their size can cause display problems when using an older HTML standard on the browsed page.


Tabulky

Zobrazuje tabulky obsažené v dokumentech.

Chcete-li zobrazit hranice tabulky, klepněte pravým tlačítkem na tabulku a zvolte Hranice tabulky nebo v dokumentu Writeru zvolte Tabulka - Hranice tabulky.

Kresby a ovládací prvky

Zobrazuje kresby a ovládací prvky obsažené v dokumentech.

KĂłdy polĂ­

Displays the field names in the document instead of the contents of the fields. You can also choose View - Field Names in a text document.

Komentáře

Zobrazuje komentáře. Klepnutím na komentář upravíte text. Pro nalezení nebo smazání komentáře použijte místní nabídku v Navigátoru. Pomocí místní nabídky komentáře můžete smazat tento komentář, všechny komentáře nebo všechny komentáře tohoto autora.

NastavenĂ­ (pouze pro dokumenty HTML)

Měrná jednotka (pouze pro dokumenty HTML)

UrÄŤuje jednotky pro HTML dokumenty.