Možnosti pro načítání/ukládání

Obecné nastavení pro načítání a ukládání.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose - Load/Save.


Obecné

V části Obecné můžete určit výchozí nastavení pro ukládání dokumentů a vybrat výchozí formát souborů.

Vlastnosti VBA

Obecné nastavení pro načítání a ukládání dokumentů Microsoft Office s VBA (Visual Basic for Applications) kódem.

Microsoft Office

Specifies the settings for importing and exporting Microsoft Office documents.

HTML kompatibilita

Určuje nastavení pro stránky HTML.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Ikona upozornění

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.