View

Specifies view options.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose - LibreOffice - View.


User Interface

Toolbar icon size

Specifies the display size of toolbar icons.

Sidebar icon size

Specifies the display size of sidebar icons.

Notebook bar icon size

Specifies the display size of notebook bar icons.

Icon style

Specifies the icon style for icons in toolbars and dialogs.

Mouse

Mouse positioning

Specifies if and how the mouse pointer will be positioned in newly opened dialogs.

Middle mouse button

Defines the function of the middle mouse button.

  1. Automatic scrolling - dragging while pressing the middle mouse button shifts the view.

  2. Paste clipboard - pressing the middle mouse button inserts the contents of the "Selection clipboard" at the cursor position.

The "Selection clipboard" is independent of the normal clipboard that you use by Edit - Copy/Cut /Insert or the respective keyboard shortcuts. Clipboard and "Selection clipboard" can contain different contents at the same time.

Clipboard

Selection clipboard

Copy content

Edit - Copy Ctrl+C.

Select text, table, object.

Paste content

Edit - Paste Ctrl+V pastes at the cursor position.

Clicking the middle mouse button pastes at the mouse pointer position.

Pasting into another document

No effect on the clipboard contents.

The last marked selection is the content of the selection clipboard.


Grafický výstup

Ikona tipu

Zobrazení aktuálního dokumentu obnovíte klávesovou zkratkou Shift+Ctrl+R.


Použít hardwarovou akceleraci

Pro vylepšení zobrazení budou použity přímo hardwarové vlastnosti grafické karty. Podpora hardwarové akcelerace není dostupná pro všechny operační systémy a platformy.

Použít vyhlazení

Pokud je podporováno, můžete použít vyhlazení grafiky. Při zapnutém vyhlazování má většina grafických objektů méně artefaktů.

Použít OpenGL pro veškeré vykreslování (vyžaduje restart)

Use the high performance Open Graphics Library (OpenGL) to render all visual elements of the application, including windows, menus, toolbars and icons. OpenGL uses the computer graphics device to accelerate the graphics rendering. If the device is blacklisted (see below) this option will not be effective.

Vynutit OpenGL, i když je zakázáno (vyžaduje restart)

Vynutí použití OpenGL, i když je grafické zařízení v seznamu zakázaných. Zařízení je uvedeno v seznamu zakázaných tehdy, pokud způsobuje chyby nebo vykresluje grafiku nekvalitně.

Nabídky

Icons in menus

Displays icons next to the corresponding menu items. Select from "Automatic", "Hide" and "Show". "Automatic" displays icons according to system settings and themes.

Font Lists

Show preview of fonts

Displays the names of selectable fonts in the corresponding font, for example, fonts in the Font box on the Formatting bar.