Obecné

Obsahuje obecná nastavení pro LibreOffice.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose - LibreOffice - General.


Nápověda

Určuje chování nápovědy.

Rozšířené tipy

Když chvíli podržíte ukazatel myši nad ikonou, příkazem nabídky nebo ovládacím prvkem v dialogu, zobrazí se krátký nápovědný text.

Dialogy Otevřít/Uložit

Použít dialogy LibreOffice

Upřesňuje, zda jsou pro otevírání a ukládání dokumentů používány dialogy LibreOffice. Jinak jsou využity dialogy operačního systému.

Dialogy LibreOffice pro otevírání a ukládání dokumentů jsou popsány v nápovědě LibreOffice.

Stav dokumentu

Tisk nastaví stav "dokument změněn"

Určuje, zda je tisk dokumentu považován za změnu. Je-li toto pole zaškrtnuto, zobrazí se při příštím zavření dokumentu dotaz, zda se mají změny uložit. Datum tisku je zapisováno do vlastností dokumentu jako datum změny.

Rok (dvě číslice)

Určuje rozsah, v rámci kterého systém rozeznává dvouciferně zadaný rok.

V LibreOffice se roky určují čtyřciferným číslem, aby rozdíl mezi 1.1.99 a 1.1.01 byl dva roky. Nastavení Rok (dvě číslice) umožňuje uživateli určit roky, které chce zadávat dvouciferným číslem. Je-li například v tomto poli zadán rok 1930 a zadáte datum 1. 1. 20, toto datum bude interpretováno jako 1. 1. 2020.

Pomoc při zlepšování LibreOffice

Shromažďovat údaje o používaní programu a odesílat je The Document Foundation

Zapne odesílaní údajů o používání tohoto softwaru společnosti The Document Foundation, aby mohla jeho použitelnost zlepšovat. Tým vývojářů zajímá, jakým způsobem je LibreOffice používán. Údaje o tom jim pomáhají zlepšovat použitelnost aplikace: dozví se, jaké postupy se pro běžné úkoly nejčastěji používají, a díky tomu mohou navrhnout uživatelské rozhraní, které se snadněji používá a vede k produktivnější práci. Údaje o používání se odesílají anonymně a jejich součástí není žádný obsah dokumentů, ale pouze použité příkazy.