Uživatelské údaje

Use this tab page to enter or edit user data. Some of the data may have already been entered by the user or system administrator when installing LibreOffice.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose - LibreOffice - User Data.


Uživatelské údaje používají šablony a průvodci LibreOffice. Např. pole "Jméno" a "Příjmení" se automaticky vkládají jako jméno autora dokumentu. To vidíte v dialogu Soubor - Vlastnosti.

Některé uživatelské údaje se automaticky zahrnou do interního slovníku, aby při kontrole pravopisu nebyly označeny za chyby. Pokud se při psaní spletete, program vám pomocí těchto údajů může navrhnout správné znění. Poznámka: změny údajů se projeví až po restartu LibreOffice.

Adresa

V oblasti Adresa můžete zadat nebo upravit své osobní uživatelské údaje.

Společnost

Type the name of your company in this field.

Jméno

Type your first name.

Příjmení

Type your last name.

Iniciály

Type your initials.

Ulice

Type the name of your street in this field.

PSČ

Type your ZIP in this field.

Obec

Type the city where you live.

Stát

Type your state.

Titul

Type your title in this field.

Pozice

Type your position in the company in this field.

Tel. (domů)

Type your private telephone number in this field.

Tel. (do práce)

Type your work number in this field.

Fax

Type your fax number in this field.

E-mail

Type your e-mail address. For example, my.name@my.provider.com