LibreOffice

Use this dialog to create general settings for working with LibreOffice. The information covers topics such as user data, saving, printing, paths to important files and directories, and color defaults. These settings are saved automatically.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose - LibreOffice.


Uživatelské údaje

Use this tab page to enter or edit user data. Some of the data may have already been entered by the user or system administrator when installing LibreOffice.

Obecné

Obsahuje obecná nastavení pro LibreOffice.

View

Specifies view options.

Možnosti tisku

Určuje nastavení tisku.

Cesty

Tato část obsahuje výchozí cesty k důležitým složkám LibreOffice. Tyto cesty může uživatel změnit.

Písma

Nahradí písmo jiným dle vašeho výběru. Písmo se nahrazuje buď pouze při zobrazení, nebo při zobrazení a tisku. Nemění se písmo určené ve formátování dokumentu.

Zabezpečení

Určuje možnosti zabezpečení pro ukládání dokumentů, připojení k webu a otevírání dokumentů obsahujících makra.

Přizpůsobení

LibreOffice můžete přizpůsobit pomocí motivů vzhledu, které jsou k dispozici pro prohlížeč Mozilla Firefox. Zvolený motiv se zobrazí na pozadí hlavní nabídky a nástrojových lišt ukotvených k horní a dolní části okna.

Barvy aplikací

Nastavení barev pro uživatelské rozhraní LibreOffice. Aktuální nastavení si můžete uložit jako barevné schéma a později je načíst.

Zpřístupnění

Nastavení voleb, které LibreOffice lépe zpřístupní uživatelům se zhoršeným zrakem, sníženou pohyblivostí nebo jinými potížemi.

Pokročilé

Určuje možnosti pro aplikace Javy v LibreOffice včetně toho, jaké běhové prostředí (Java Runtime Environment, JRE) se bude používat. Upřesňuje také, zda se budou používat experimentální (nestabilní) vlastnosti jako záznam maker, a umožňuje přístup k expertnímu nastavení.

Basic IDE

Určuje nastavení pro Basic IDE (vývojové prostředí), která usnadňují úpravu maker v jazyce Basic.

Online aktualizace

Specifies some options for the automatic notification and downloading of online updates to LibreOffice.

Open CL

Open CL je technologie urychlující výpočty v rozsáhlých sešitech.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.