Možnosti

Tento příkaz otevře dialogové okno pro přizpůsobení nastavení programu.

Všechny provedené úpravy budou automaticky uloženy. Chcete-li rozbalit některou položku, poklepejte na její název nebo klepněte na znaménko plus vlevo od jejího názvu. Chcete-li položku zavřít, poklepejte znovu na její název nebo klepněte na znaménko minus vlevo od jejího názvu.

Ikona poznámky

Uvidíte pouze položky platné pro aktuální dokument. Je-li aktuální dokument textový, uvidíte položku LibreOffice Writer. Analogicky pro všechny moduly LibreOffice. LibreOffice Impress a LibreOffice Draw jsou v tomto dialogovém okně považovány za jednu aplikaci. Společné položky jsou vždy viditelné.


Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose .

Ikona poznámky

Note for macOS users: The Help mentions the menu path Tools - Options at numerous places. Replace this path with LibreOffice - Preferences on your macOS main menu. Both menu entries open the Options dialog box.Options dialog buttons

OK

Save the changes in the page and close the Options dialog.

Cancel

Close the Options dialog and discard all changes done.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Ikona upozornění

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Help

Opens the help contents for the Options page displayed.

LibreOffice

Use this dialog to create general settings for working with LibreOffice. The information covers topics such as user data, saving, printing, paths to important files and directories, and color defaults.

Načítání/ukládání

Obecné nastavení pro načítání a ukládání.

Jazyková nastavení

Nastavení vlastností dalších jazyků.

LibreOffice Writer

Toto nastavení určuje zpracování textových dokumentů vytvořených v LibreOffice. Také je možné upravit nastavení pro aktuální textový dokument.

LibreOffice Writer/Web

Definuje základní nastavení pro HTML dokumenty LibreOffice.

LibreOffice Calc

Různá nastavení pro sešity, zobrazený obsah a směr pohybu kurzoru pro zadání hodnot do buňky. Také můžete nastavit řazené seznamy, určit počet desetinných míst a nastavení pro zaznamenávání a označení změn.

LibreOffice Impress

Různá nastavení pro nově vytvářené prezentace, např. zobrazovaný obsah, použité měrné jednotky, případné zarovnání k mřížce a zda se tisknou poznámky.

LibreOffice Draw

Globální nastavení pro dokumenty kresby. Mimo jiné můžete určit zobrazovaný obsah, použité měřítko, zarovnání k mřížce a obsah, který se má tisknout.

LibreOffice Math

Určuje formát a možnosti tisku pro všechny nové dokumenty vzorců. Tyto možnosti platí, pokud vzorec tisknete přímo z LibreOffice Math.

LibreOffice Base

Obecná nastavení pro zdroje dat v LibreOffice.

Grafy

Určuje obecná nastavení pro grafy.

Internet

Specifikuje nastavení Internetu.