Nástrojová lišta Návrh formuláře

Nástrojová lišta Návrhu formuláře se zobrazí, jakmile při práci v režimu návrhu vyberete objekt formuláře.

Vybrat

Ikonka

Tato ikona přepíná ukazatel myši do režimu výběru, nebo tento režim ukončí. Režim výběru se používá k výběru ovládacích prvků v aktuálním formuláři.

Režim návrhu zap/vyp

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Ikona

Režim návrhu zap/vyp

Vlastnosti ovládacího prvku

Otevře dialog pro úpravu vlastností vybraného ovládacího prvku.

Ikona

Ovládací prvek

Vlastnosti formuláře

V tomto dialogu je možné mimo jiné určit zdroj dat a událostí pro celý formulář.

Ikona

Formulář

Datový navigátor

Určuje datovou strukturu aktuálního XForms dokumentu.

Navigátor formulářem

Otevře Navigátor formulářem. V tomto okně se zobrazují všechny formuláře a podformuláře aktuálního dokumentu, spolu s odpovídajícími ovládacími prvky.

Ikona

Navigátor formulářem

Přidat pole

Otevře okno, kde je možné vybrat databázové pole, které chcete přidat do formuláře nebo sestavy.

Ikona

Přidat pole

Pořadí aktivace

V dialogu Pořadí aktivace je možné upravit pořadí, ve kterém získávají ovládací prvky zaměření při stisku klávesy Tab.

Ikona

Pořadí aktivace

Otevřít v režimu návrhu

Otevře formulář v Režimu návrhu, aby jej bylo možné upravit.

Ikona

Otevřít v režimu návrhu

Automaticky zaměřit ovládací prvek

Ikonka

Je-li aktivní volba Automaticky zaměřit ovládací prvek, při otevření dokumentu bude vybrán první ovládací prvek formuláře. Pořadí ovládacích prvků určíte pomocí vlastnosti Pořadí aktivace.

Umístění a velikost

Provede změnu velikosti, přesun, otočení nebo zkosení vybraného objektu.

Ikona

Umístění a velikost

Změnit ukotvení

Umožní vám přepínat mezi možnostmi ukotvení.

Ikona

Změnit ukotvení

Přenést do popředí

Přesune vybraný objekt před všechny ostatní objekty.

Ikona

Přenést do popředí

Odsunout do pozadí

Přesune vybraný objekt za všechny ostatní objekty.

Ikona

Odsunout do pozadí

Seskupit

Seskupí vybrané objekty, abyste je mohli přesunovat jako jeden objekt.

Ikona

Seskupit

Zrušit skupinu

Rozdělí vybranou skupinu na jednotlivé objekty.

Ikona

Zrušit skupinu

Upravit skupinu

Otevře vybranou skupinu, abyste mohli upravovat jednotlivé objekty. Pokud vybraná skupina obsahuje vnořené skupiny, je možné tento příkaz opakovat na podskupiny.

Ikona

Upravit skupinu

Opustit skupinu

Opustí skupinu, když už nechcete upravovat vlastnosti jednotlivých objektů.

Ikona

Opustit skupinu

Zarovnání

Upraví zarovnání vybraných objektů.

Ikonka

Zarovnání

Zobrazovat mřížku

Specifies whether to display the grid.

Ikonka

Zobrazovat mřížku

Zachytit na mřížku

Určuje, že je možné pohybovat s objekty jen mezi body mřížky.

Ikonka

Zachytit na mřížku

Vodítka při přesouvání

Specifies whether to display guides when moving an object.

Icon

Vodítka při přesouvání