Lišta Návrh dotazu

Při vytváření nebo úpravě SQL dotazu je možné použít ikony na liště Návrh dotazu.

V závislosti na tom, zda jste vytvořili dotaz na kartě Návrh nebo SQL, se objeví tyto ikony:

Spustit dotaz

Spustí SQL dotaz a zobrazí jeho výsledek. Funkce Spustit dotaz neukládá dotaz.

Ikonka

Spustit dotaz

Vyčistit dotaz

Vyčistí dotaz a odstraní všechny tabulky z návrhu.

Ikonka

Vyčistit dotaz

Režim návrhu zap/vyp

Zobrazí režim návrhu dotazu nebo režim SQL.

Ikonka

Režim návrhu zap/vyp

Přidat tabulky

Určuje tabulky, které se mají vložit do okna návrhu. V dialogu Přidat tabulky vyberte tabulky, které chcete přidat k aktuálnímu dotazu.

Ikona

Vložit tabulky

Funkce

Zobrazí v dolní části režimu návrhu v okně Návrh dotazu řádek "Funkce".

Ikonka

Funkce

Název tabulky

Zobrazí v dolní části pohledu návrhu v okně Návrh dotazu řádek "Tabulka".

Ikonka

Název tabulky

Alias

Zobrazí v dolní části pohledu návrhu v okně Návrh dotazu řádek "Alias".

Ikonka

Alias

Jedinečné hodnoty

Rozšíří vytvořený výběrový SQL dotaz o parametr DISTINCT pro aktuální sloupec. Následkem toho se opakující hodnoty zobrazí jen jednou.

Ikonka

Jedinečné hodnoty

Tato ikona je na kartě SQL:

Spustit SQL příkaz přímo

V režimu nativního SQL je možné zadat SQL příkazy, které nejsou zpracovány LibreOffice, ale jsou předány přímo zdroji dat. Pokud tyto změny nezobrazíte v režimu návrhu, není možné se na tento režim zpět přepnout.

Ikonka

Spustit SQL příkaz přímo