Odstranění přímého formátování z dokumentu

Veškeré formátování, které nebylo vytvořeno pomocí stylů, můžete snadno odstranit.

Přímé formátování a formátování pomocí stylů

If you format a document without Styles, it is referred to as "direct" formatting. This means modifying text or other objects, such as frames or tables, by applying various attributes directly. The format applies only to the selected area and all changes must be made separately. Styles, on the other hand, are not applied to the text directly, but rather are defined in the Styles window and then applied. One advantage is that when you change a Style, all parts of the document to which that Style is assigned are modified at the same time.

Přímé formátování je možné z dokumentu odstranit tak, že označíte celý text klávesovou zkratkou +A a poté zvolíte Formát - Vymazat přímé formátování.

Odstranění veškerého přímého formátování v LibreOffice Writer

  1. Stisknutím Ctrl+A označíte veškerý text.

  2. Zvolte Formát - Vymazat přímé formátování.

Odstranění veškerého přímého formátování v LibreOffice Calc

  1. Podržte klávesu Shift a klepněte na první a poté na poslední kartu listu. Tím označíte všechny listy.

  2. Stisknutím Ctrl+A označíte veškerý text.

  3. Zvolte Formát - Vymazat přímé formátování.

Odstranění veškerého přímého formátování v LibreOffice Impress

  1. Klepnutím na kartu Osnova otevřete zobrazení osnovy.

  2. Stisknutím Ctrl+A označíte veškerý text.

  3. Zvolte Formát - Vymazat přímé formátování.