Přepnutí mezi režimem vkládání a režimem přepisování

Pomocí klávesnice:

Stisknutím klávesy Insert přepínáte mezi režimem přepisování a režimem vkládání. Aktuální režim je zobrazen ve stavovém řádku.

Pomocí myši:

Na stavovém řádku klepněte do části, ve které je zobrazen aktuální režim. Tím změníte režim:

Klávesové zkratky