Úprava výchozí šablony

Když otevřete nový dokument příkazem Soubor - Nový, otevře se dokument založený na šabloně LibreOffice. Tuto šablonu můžete upravit či nahradit, aby nové dokumenty obsahovaly vaše vlastní styly nebo obsah.

Změny výchozí šablony

Ikona poznámky

Můžete určit šablonu pro každý modul LibreOffice. Následující postup popisuje úpravu pro textové dokumenty.


  1. Save the document by choosing File - Templates - Save As Template and saving the document in the My Templates category.

  2. Zvolte Soubor - Nový - Šablony.

  3. V seznamu poklepejte na Moje šablony. Zobrazí se uživatelem definované šablony z adresáře stanoveného pomocí - LibreOffice - Cesty. Vyberte právě uloženou šablonu.

  4. Zvolte Nastavit jako výchozí. Když příště otevřete nový textový dokument, bude tento nový dokument založen na nové výchozí šabloně.

Použití vlastní šablony

Existuje několik způsobů, jak si vytvořením vlastních šablon ušetřit práci.

Šablony umístěné ve složce šablon

You can save a new template with File - Templates - Save As Template or by selecting "Template" file type in any Save dialog. Save the template in the user directory specified under - LibreOffice - Paths to be able to access the template from within the File - New - Templates dialog.

Pro otevření šablony pro úpravy zvolte Soubor - Nový - Šablony, vyberte šablonu a klepněte na tlačítko Upravit.

Šablony