Procházení změn

Ikona poznámky

Tato vlastnost je dostupná pouze ve Writeru.


Pro procházení změn v dokumentu Writeru slouží dva příkazy:

Using these commands in conjunction with the Accept and Reject commands allows navigating, accepting and rejecting changes without invoking the Edit - Track Changes - Manage dialog.