Sledování změn

Ikona poznámky

Funkce sledování změn je v LibreOffice dostupná pro textové dokumenty a sešity tabulek.


Nezaznamenávají se všechny změny. Např. se nezaznamená změna zarovnání tabulátoru. Sledují se ovšem všechny změny běžně prováděné při korekturách dokumentu, např. přidání, změny či úpravy textu a běžné formátování.

1.

To start recording changes, open the document to be edited and choose Edit - Track Changes and then choose Record.

2.

Nyní můžete provádět změny. Všimněte si, že všechny nově zapsané texty jsou zobrazeny barevně a podtržené, zatímco odstraněný text zůstává viditelný, jen se zobrazí barevně a přeškrtne.

3.

Pokud najedete na označenou změnu ukazatelem myši, zobrazí se v tipu autor, datum a čas a druh změny. Pokud jsou povoleny také rozšířené tipy, zobrazí se také dostupné komentáře k této změně.


Změny provedené v sešitu jsou označeny zvýrazněným ohraničením upravených buněk. Pokud na buňku umístíte ukazatel myši, zobrazí funkce Tipy nápovědy podrobné informace o zaznamenaných změnách.

You can enter a comment on each recorded change by placing the cursor in the area of the change and then choosing Edit - Track Changes - Comment. In addition to Extended Tips, the comment is also displayed in the list in the Manage Changes dialog.

To stop recording changes, choose Edit - Track Changes - Record again. The check mark is removed and you can now save the document.

V textových dokumentech můžete zvýraznit všechny provedené změny dalším barevným označením. Např. jako červenou čáru na okraji.

Chcete-li změnit nastavení sledování změn, zvolte - LibreOffice Writer - Změny nebo - LibreOffice Calc - Změny.

Zaznamenání a zobrazení změn

Přijetí nebo odmítnutí změn

Porovnání verzí dokumentu

Sloučení verzí

Správa verzí