Porovnání verzí dokumentu

Ikona poznámky

Funkce sledování změn je v LibreOffice dostupná pro textové dokumenty a sešity tabulek.


Představte si, že s vámi na tvorbě dokumentu spolupracuje několik autorů nebo recenzentů. Jednoho dne jste všem recenzentům rozeslali kopie dokumentu. Požádali jste je, aby dokument upravili a zaslali zpět.

Normally, the reviewers enable change tracking by Edit - Track Changes - Record and you can easily see the changes.

Pokud některý z autorů provedl změny, které nezaznamenal, můžete porovnat změněný dokument s původní verzí.

  1. Open the reviewer's document and then choose Edit - Track Changes - Compare Document.

    Vždy byste měli nejprve otevřít novější dokument a porovnat jej se starší verzí.

  2. Zobrazí se dialogové okno výběru souboru. Vyberte svůj původní dokument a potvrďte dialog.

    LibreOffice spojí oba dokumenty do recenzentova dokumentu. Všechny části textu, které se vyskytují v recenzentově dokument ale ne v původním, budou označeny jako vložené a všechny části textu, které chybí v recenzentově dokumentu, budou označeny jako odstraněné.

  3. Nyní můžete přijmout či odmítnou smazané a vložené části. Nakonec můžete uložit recenzentův dokument jako nový původní dokument.

Zaznamenání a zobrazení změn

Sledování změn

Přijetí nebo odmítnutí změn

Sloučení verzí

Správa verzí