Kreslení čar v textu

Do textu můžete přidat čáry s různými úhly, šířkou, barvou a dalšími atributy.

Pro určení atributů a směru čáry použijte objekt Čára:

Ikona

Ikona

1.

Na liště Standardní klepněte na ikonu Zobrazit kreslící funkce a otevře se nástrojová lišta Kresba. Na ní klepněte na ikonu Čára. Ukazatel myši se změní na křížek se symbolem čáry.

2.

V dokumentu klepněte na místo, kde má čára začít. Podržte tlačítko myši a přetáhněte bod na místo, kde má čára končit. Pokud podržíte klávesu Shift, můžete kreslit jen vodorovné, svislé nebo úhlopříčné čáry.

Ikonka

3.

Jakmile má čára požadovanou délku a směr, uvolněte tlačítko myši. Můžete nakreslit více čar. Tuto funkci ukončíte stiskem klávesy Esc nebo klepnutím na ikonu Výběr na liště Kresba.

4.

Po klepnutí na ikonu Výběr můžete vybrat najednou vybrat více čar tak, že podržíte klávesu Shift a klepnete na každou čáru. Pokud takto označíte více čar, můžete všem najednou přiřadit stejnou barvu, šířku nebo jiný atribut.

  1. Create a horizontal line by applying the preset Paragraph Style Horizontal Line. Click into an empty paragraph, and double-click the Horizontal Line Style in the Styles window. If the entry for horizontal lines is not visible in the list of Paragraph Styles, select "All Styles" in the lower listbox.

  2. Pokud zvolíte Formát - Odstavec Ohraničení, můžete nakreslit čáru nad, pod nebo vedle odstavce.

Automatické čáry v aplikaci Writer

  1. Pokud začnete nový řádek v aplikaci Writer napsáním několika po sobě jdoucích spojovníků nebo podtržítek a stisknete klávesu Enter, znaky se odstraní a předchozímu odstavci se přidá čára ke spodnímu ohraničení.

    Pro vytvoření jednoduché čáry napište tři nebo více spojovníků (-) nebo podtržítek (_) a stiskněte Enter. Pro vytvoření dvojité čáry napište tři nebo více rovnítek (=), hvězdiček (*), vlnovek (~) nebo mřížek (#) a stiskněte Enter.

  2. Pro odstranění automaticky nakresleného okraje odstavce zvolte Formát - Odstavec - Ohraničení a zrušte ohraničení.

  3. Pro navrácení automatického vytvoření ohraničení zvolte Úpravy - Zpět.

  4. Chcete-li vypnout automatické ohraničení, zvolte Nástroje - Automatické opravy - Nastavení automatických oprav - Možnosti a zrušte zaškrtnutí pole Použít ohraničení.

Ikona upozornění

Čáry a další objekty kresby, které vložíte do dokumentu, nejsou definovány v HTML, a tudíž se do HTML formátu neexportují přímo. Exportují se jako obrázky.


Ikona tipu

Když zadáváte šířku čáry, můžete doplnit i měrnou jednotku. Při nulové šířce vznikne tenká čára o šířce jednoho pixelu výstupního média.


Formát - Odstavec - Ohraničení

Použití stylu čáry pomocí nástrojové lišty