Úprava hypertextových odkazů

Pokud v dokumentu aplikace Writer klepnete na hypertextový odkaz a podržíte při tom klávesu , otevře se daná adresa ve webovém prohlížeči. Pokud nepoužíváte myš, umístěte kurzor do hypertextového odkazu a pomocí Shift+F10 otevřete místní nabídku, ve které zvolte Otevřít hypertextový odkaz.

Změna textu hypertextového odkazu

Pokud opustíte hypertextový odkaz přesunutím kurzoru na jiné místo, změní se pouze viditelný text.

Pokud opustíte hypertextový odkaz přesunem na znak mezery hned za posledním znakem a jsou povoleny automatické opravy, cílové URL se změní, aby odpovídalo viditelnému textu.

Změna adresy URL hypertextového odkazu

Změna atributů všech hypertextových odkazů

  1. Open the Styles window.

  2. Klepněte na ikonu Znakové styly.

  3. Klepněte pravým tlačítkem na znakový styl "Internetový odkaz" nebo "Navštívený internetový odkaz" a zvolte Upravit.

  4. V dialogu zvolte nové atributy a klepněte na OK.

Úprava tlačítka s hypertextovým odkazem

Je-li hypertextovým odkazem tlačítko, vyberte jej klepnutím na ohraničení nebo stiskněte při klepnutí klávesu . Pomocí místní nabídky otevřete dialog Vlastnosti. Text popisu můžete upravit v poli "Popisek" a adresu v poli "URL".

Relativní a absolutní odkazy