Using Toolbars

Some toolbar icons, for example the Font Color icon, can open another toolbar. Click the arrow next to the icon to open a toolbar containing further icons.

You now have a choice: either click the icon that you want to activate, or seize the toolbar by its title bar and drag it while holding down the mouse button.

Kontext nástrojových lišt

Některé nástrojové lišty se automaticky otevírají v závislosti na kontextu. Např. když klepnete do tabulky v textovém dokumentu, otevře se nástrojová lišta Tabulka. Když klepnete do číslovaného odstavce, otevře se nástrojová lišta Odrážky a číslování.

Ikona upozornění

Toolbars are hidden by default when the Notebook bar is active.


Dočasné zavření nástrojové lišty

Klepněte na ikonu v záhlaví nástrojové lišty nebo z místní nabídky zvolte Zavřít lištu. Nástrojová lišta se automaticky otevře při další aktivaci kontextu.

Trvalé zavření nástrojové lišty

Pokud je nástrojová lišta viditelná, zvolte Zobrazit - Nástrojové lišty a klepnutím na název lišty odstraňte zaškrtnutí.

Zobrazení zavřené nástrojové lišty

Jak udělat z nástrojové lišty plovoucí lištu

Uchycení plovoucí nástrojové lišty

Ikona poznámky

Umístění nabídek a změna polohy okna závisí na nastavení vašeho správce oken. Abyste viděli obsah okna při změně jeho polohy, musíte to ve vašem systému nastavit, jinak uvidíte jen pohyb vnějšího rámečku.