Přidání tlačítek na nástrojové lišty

Pro přidání tlačítka na nástrojovou lištu:

Otevřete místní nabídku nástrojové lišty (klepnutí pravým tlačítkem), zvolte Viditelná tlačítka a poté vyberte tlačítko, které chcete zobrazit.

Pro přidání tlačítka do seznamu viditelných tlačítek:

  1. Zvolte Nástroje - Přizpůsobit a klepněte na kartu Nástrojové lišty.

  2. V poli Nástrojové lišty vyberte lištu, kterou chcete upravit.

  3. Klepněte na Přidat, vyberte nový příkaz a klepněte na Přidat.

  4. Pokud chcete, můžete si seznam Příkazy uspořádat vybráním názvu příkazu a kliknutím na tlačítko Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů.

  5. Klepněte na OK.